Profiler 6kg

Fungicid PROFILER 71,1 WG

• Substanțe active: fluopicolid 4,44% + fosetil-Al 66,7%
• Formulare: : WG (granule dispersabile în apă)
• Număr certificat omologare: 2733/19.12.2007

Omologări Fungicid PROFILER 71,1 WG

Vița de vie
Organism țintă: Mana (Plasmopara viticola)
Doza: 2,25-2,5 kg/ha

 

Mod de acțiune Fungicid PROFILER  71,1 WG

Profiler 71,1 WG reprezintă o combinaţie optimă a două substanţe active foarte eficiente în prevenirea şi combaterea manei la viţa de vie. Fluopicolid face parte dintr-o clasă chimică nouă, acilpicolide, având un mod de acţiune diferit faţă de substanţele active utilizate în prezent în controlul manei.

Activitatea sa este cu precădere preventivă, având o eficacitate foarte ridicată şi un efect îndelungat atât în cazul manei pe frunze, cât şi pe ciorchini. Fluopicolid prezintă activitate penetrantă şi distribuţie translaminară în plantă.

Fosetil de aluminiu, substanţă activă cu sistemicitate completă, ascendentă şi descendentă, are atât un efect direct asupra zoosporilor şi miceliului ciupercilor, cât şi un efect indirect constând în stimularea mecanismelor de autoapărare la nivelul ţesuturilor plantei.

S-a dovedit că fosetil de aluminiu nu induce apariţia rezistenţei, chiar dacă este folosită în mod repetat. Profiler este un produs cu acţiune completă şi cu durată lungă de protecţie împotriva manei.

Mod de utilizare Fungicid PROFILER  71,1 WG

Doza redusă se foloseşte când riscul producerii infecţiilor este scăzut, iar doza de 2,5 kg/ha se utilizează în anii cu condiţii favorabile pentru mană. Deşi are proprietăţi curative şi antisporulante foarte bune cu manifestare atât pe frunze, cât şi pe ciorchini, recomandăm numai utilizarea preventivă a produsului.

Se efectuează un număr de maximum 3 tratamente/sezon, la un interval de 10-14 zile între tratamente, în funcţie de presiunea de infecţie şi de viteza de creştere a plantelor, ȋn intervalul cuprins de la a 5-a frunză formată (BBCH 15) până la compactarea ciorchinilor (BBCH 73).

Momentul optim de utilizare este la începutul înfloririi, când datorită sistemicității foarte bune şi a duratei îndelungate de protecţie, Profiler protejează atât lăstarii în creştere, cât şi inflorescenţele până după scuturarea capişonului floral. Profiler mai poate fi folosit la al doilea tratament de bază care se efectuează la sfârşitul înfloririi sau/şi în perioada de formare a boabelor.

Pentru obţinerea unei protecţii bune şi susţinute este necesară menţinerea unei concentraţii ridicate de fosetil de aluminiu în plante, prin efectuarea de tratamente succesive cu Mikal Flash sau din nou cu Profiler. Timpul de pauză este de 21 de zile pentru strugurii de masă şi de vin.

Măsuri de prim ajutor

Indicaţii generale
Se va ieşi din zona periculoasă. Aşezaţi şi transportaţi victima într-o poziţie laterală stabilă. Scoateţi imediat hainele contaminate şi depozitaţi-le în siguranţă.

Inhalare
Transportaţi victima la aer curat şi aşezaţi-o în poziţie de repaus. Se va anunţa imediat un medic sau spitalul de urgenţă.

Contactul cu pielea
Spălaţi cu multă apă şi săpun sau, dacă este disponibil cu polietilenglicol 400 şi clătiţi apoi cu apă. Dacă simptomele persistă se va chema un medic.

Contactul cu ochii
Se va spăla imediat cu multă apă timp de cel puţin 15 minute. Se va anunţa imediat un medic sau spitalul de urgenţă.

Ingerare
NU se va induce stare de vomă. Se va clăti gura. Se va anunţa imediat un medic sau spitalul de urgenţă.

Produse similare